DIAGNOSTYKA

RTG OGÓLNODIAGNOSTYCZNE

RTG STOMATOLOGICZNE

RTG PANORAMICZNE ORAZ RADIOWIZJOGRAFIA

DENSYTOMETRIA

USG

BADANIA PRZEWODNICTWA NERWOWEGO

BADANIA LABORATORYJNE (LABORATORIUM MEDYCZNE
BRUSS – GRUPA ALAB)

POZOSTAŁA DIAGNOSTYKA (BADANIA HISTOPATOLOGICZNE,
SPIROMETRIA, BIOPSJA CIENKOIGŁOWA TARCZYCY)