Witamy w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Ars Medica” w Bojanie.

Placówka nasza od momentu uruchomienia w 2008 r. do dnia dzisiejszego realizuje na rzecz pacjentów Bojana oraz okolicznych gmin, świadczenia medyczne w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz stomatologii.

Wymienione powyżej świadczenia udzielane są zarówno w ramach realizowanych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia jak i także na zasadach komercyjnych. Lekarze pracujący w NZOZ „Ars Medica”, posiadają wieloletnie doświadczenie w swoich specjalnościach a większość z nich legitymuje się także wieloletnim doświadczeniem klinicznym.

Pamiętamy, że oprócz wiedzy medycznej i przestrzegania zasad sztuki lekarskiej, kluczowy dla osiagnięcia zamierzonych celów zdrowotnych i sukcesów terapeutycznych jest kontakt z pacjentem oraz indywidualne traktowanie każdego z nich.

Dążąc do jak najwyższego poziomu oferowanych usług od roku 2011 posiadamy Certyfikat Jakości ISO 9001-2009, który co roku odnawiamy. Wszelkie stwierdzane niezgodności z przyjętymi procedurami oraz skargi pacjentów oraz zgłaszane uwagi staramy się rozpatrywać na bieżąco, starając się zagwarantować najwyższą jakość usług medycznych wykonywanych na rzecz naszych podopiecznych.